Юмейхо Сдружение България е създадено на 08.06. 2005 година.
Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно
разпоредбите на Закона за Юридически лица с нестопанска цел, Устава и Решението на
учредителното събрание и е доброволна , неполитическа, религиозно необвързана организация,
която обединява юмейхо учители и терапевти в България сертифицирани за дейността си от Юмейхо Центъра в Япония.
Целта на сдружението е да координира, популяризира и разпространява Юмейхо.
Юмейхо Сдружение България организира ежегодни семинари за да може Юмейхо в България да съхрани японските традиции и професионализъм.

Управителен Съвет

Стефан Божилов

Маргарита Николова

Илко Велев

ЧЛЕНОВЕ КЪМ 01.12. 2020Г.

Богдан Григоров

Нели Димитрова

Владимир Георгиев

д-р. Ивайло Маринов

Камен Атанасов

Валентин Мирчев

Юрий Йорданов

Елена Славова

Ивайло Кадиев

Мартин Кръстев

Павлин Мирчев

Йоана Мустакерска

Емил Йончев

Василена Димова

Максим Илиев

Даниела Савова

Станимира Андонова

Александра Тодорова

Ердинай Осман

Вихрен Пейчев

Калина Радичева

Иван Илиев

Анита Върбанова

Тодор Тодоров

Чавдар Чавдаров

Емилия Йотова

Венета Иванова