Юмейхо Правила 

SHOKYU - начинаещи  Дан 1 и Дан 2

CHUKYU - терапевти Дан 3 и Дан 4

JOKYU  - учител Дан 5 и Дан 6

SHIHAN -  мастер Дан7

 • Само учители с  5-ти ,6-ти и 7-ми дан могат да провеждат семинари, да провеждат изпити и здават сертификати.
 • Притежателите на Дан 4 могат да провеждат обучение, като асистент преподаватели  само със съгласието на техният учител.
 • Учителите  с Дан5 трябва да са подписали договор с Юмейхо Центъра в Япония или официален предсавител с такива права.
 • Изпитът за Дан5  се прилага само в Япония.
 • Валидни са само оригинални дипломи издадени в Япония.
 • Дан 1 курс за начинаещи - се присъжда на лицето, което успешно  завърши курса.
 • Дан 2  Лицата , които успешно завършат курса за начинаещи, имат право да кандидатстват за този курс. Този човек може да прилага Юмейхо  само под наблюдение и със съгласието на учителя.
 • Дан3   Лице, което желае да кандидатства за 3-та Дан диплома, трябва да изчака най-малко една година след получаване на втори  Дан диплома. Лице, което успешно завърши курса получава правото да работи като Юмейхо практикуващ .
 • Дан4  За да кандидатствате за четвърти Дан диплома, трябва да изчакате поне две години, от деня, в който сте получили  своята трети Дан диплома. Притежателят на 4-ти Дан диплома   не може да преподава курсове .
 • Дан 5 За да кандидатствате за пети дан преподавателска степен , трябва да изчакате поне две години от датата, на която сте получили  диплома за четвърти Дан, трябва да участвате в минимум 6 пълни курса, като асистент преподавател  и да имате препоръка от  официалният Юмейхо представител за вашата страна  и от европейският  официален представител. Изпитите за 5-та Дан диплома се провеждат само в Япония. Притежателят на 5-та дан  диплома може да преподава и провежда изпити до 3-ти дан. Учителите с пети дан са длъжни да подпишат всички подходящи споразумения с Yumeiho Center в Япония или с лице, назначено от Yumeiho Center. 
 • Дан 6  висока учителска степен Присъжда се въз основа на правила издадени от Hisayuki Ozaki директор на Юмейхо Центъра в Япония . За да кандидатствате за 6-ти Дан диплома, трябва да изчакате поне десет години от  датата на  която сте  получили  своят 5-ти Дан. Притежателят на 6-та дан диплома може да води  всички обучения и изпити по Юмейхо до 4-ти Дан  .  Има право да прави презентации и реклама на Юмейхо  в медиите.. Инструкторите от 6-и дан са длъжни да подпишат всички подходящи споразумения с Yumeiho Center в Япония или с лице, назначено от Yumeiho Center.  Дан 6 е запазен само за официалните представители на страната.
 • Дан 7 Присъжда се въз основа на правила издадени от Hisayuki Ozaki директор на Юмейхо Центъра в Япония. За да получите Дан 7 трябва да минат поне две години от датата на получаване на Дан 6. Притежателят на Дан 7 може да ръководи  всички обучения и изпити, включително тези за Дан 6. Всички Юмейхо инструктори са длъжни да използват само дипломи издадени в Япония.Тези дипломи са издадени в ограничено количество.
 • Всеки инструктор е длъжен да отчита и информира Юмейхо Центъра в Япония за издадените от него дипломи.   Според правилата в Юмейхо са  задължени да предоставят подробности за участниците в курса (име, фамилия, адрес, възраст, пол, професия, дата на присъдената диплома).
 • Всички инструктори са задължени да издават дипломи за първи дан.
 • Такси за дипломи и изпити                                                                                                                                                                                                                                                                                           Дан1 - 100 $                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Дан2-   200 $                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Дан3 -  400 $                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Дан4 -  800 $                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Дан5 -1500 $                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Дан6 - 3000 $