ЛИЦЕНЗ

От 20 ноември 2009 ЮМЕЙХО® стана търговска марка на територията на ЕС. Така името „ЮМЕЙХО®” може да се използва при предлагането на услуги, покрити от точки 41, 42 и 44 на Международната Класификация на стоките и услугите, само от притежателите на лиценз.

Правото за лицензиране на „ЮМЕЙХО®” („Yumeiho”) в Република България принадлежи изключително на Стефан Божилов – 6та степен ЮМЕЙХО® терапевт.

ЮМЕЙХО® практикуващите, притежаващи 3та, 4та и 5та степен с диплом от Международния институт по превантивна медицина в Токио, както и масажни салони, спа центрове,  и др., които използват името „ЮМЕЙХО®”, трябва да отговарят на следните условия:

  • Да плащат лицензионна такса – 75 евро годишно;
  • Да спазват националното и международно законодателство за запазените марки;
  • Да спазват решенията и правилника на ЮМЕЙХО® Центъра в Токио (виж също www.yumeiho.eu)
  • Да спазват решенията и правилника на ЮМЕЙХО® Сдружение България

Притежателите на 1ва и 2ра степен нямат право да получават лиценз. От това следва, че:

  • Нямат право да използват с търговска или рекламна цел името „ЮМЕЙХО®”, както и да го представят в средствата за масова информация
  • Нямат право да провеждат семинари, презентации и да работят самостоятелно (без съвместна работа с лекар,рехабилитатор или ЮМЕЙХО® практикуващ  с 3та и по-висока степен)
  • Нямат право да се представят като ЮМЕЙХО® практикуващи или преподаватели по ЮМЕЙХО®.

Списъкът с акредитираните преподаватели по ЮМЕЙХО®  и практикуващи ЮМЕЙХО®   е публикуван в секция  Преподаватели и практикуващи  ЮМЕЙХО®  

ЗНАЧЕНИЕ НА ЛИЦЕНЗ И СЕРТИФИКАТ

Лицензът се отняся към използването на марката „ЮМЕЙХО®” в рамките на ЕС. Притежател на лиценза е г-н Maciej Dluski (7ма степен ЮМЕЙХО®). Всеки, който притежава 3та и по-висока степен и е терапевт и/ или преподавател по ЮМЕЙХО®, трябва да заплати своя лиценз от 75 евро на година. Това важи и за лицата и организациите, които използват марката „ЮМЕЙХО®” („Yumeiho”). Правото за лицензиране на „ЮМЕЙХО®” („Yumeiho”) в Република България принадлежи изключително на Стефан Божилов – 6 та степен ЮМЕЙХО®.

Издаването на сертификат за практикуващ и/ или преподавател по ЮМЕЙХО® се извършва само и единствено от лица, оторизирани от ЮМЕЙХО® центъра в Токио (Международния институт по превантивна медицина в Токио). Този сертификат може да бъде издаден и от професионални организации, ако има такива. Притежателите на сертификат трябва да защитават получената си степен чрез ежегодна атестация. Тази атестация се извършва от г-н Maciej Dluski  (7 ма степен ЮМЕЙХО®) или от притежателя на изключителното право върху лиценза за територията на съответната държава. За България това е г-н Стефан Божилов, 6 та степен.

СТАНДАРТ НА „ЮМЕЙХО” Метода

Стандартната ЮМЕЙХО® сесия се състои от 100 техники, описани в ръкодстовото от д-р Масаюки Сайони. На български това ръководство има няколко издания – 1991 „Специален Източен Масаж” , 1995 „Иумеихо терапия”, изд. „Хелиопол”. Съществуват и обучителни видеозаписи на д-р Масаюки Сайони.

Може да се запишете на курс по ЮМЕЙХО® метода при някой от сертифицираните преподаватели, чиито имена са дадени в секция Практикуващи и Преподаватели.