Юмейхо Сдружение България е създадено на 08.06. 2005 година.
Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно
разпоредбите на Закона за Юридически лица с нестопанска цел, Устава и Решението на
учредителното събрание и е доброволна , неполитическа, религиозно необвързана организация,
която обединява юмейхо учители и практици в България сертифицирани за дейността си от Юмейхо Центъра в Япония.
Целта на сдружението е да координира, популяризира и разпространява Юмейхо.
Юмейхо Сдружение България организира ежегодни семинари за да може Юмейхо в България да съхрани японските традиции и професионализъм.

Управителен Съвет

Стефан Божилов

Маргарита Николова

Вихрен Пейчев

ЧЛЕНОВЕ 2022г.

Богдан Григоров

Нели Димитрова

Владимир Георгиев

Росен Узунов

Камен Атанасов

Наталия Миланова

Юрий Йорданов

Елена Славова

Ивайло Кадиев

Мартин Кръстев

Ивайло Стоянов

Йоана Мустакерска

Емил Йончев

Красимир Димов

Максим Илиев

Даниела Савова

Станимира Андонова

Ивайло Иванов

Ердинай Осман

Вихрен Пейчев

Емилия Йотова

Огнян Илиев

Анита Върбанова

Тодор Тодоров

Чавдар Чавдаров

Венета Иванова