Юмейхо Сдружение България е създадено на 08.06. 2005 година.
Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно
разпоредбите на Закона за Юридически лица с нестопанска цел, Устава и Решението на
учредителното събрание и е доброволна , неполитическа, религиозно необвързана организация,
която обединява юмейхо учители и практици в България сертифицирани за дейността си от Юмейхо Центъра в Япония.
Целта на сдружението е да координира, популяризира и разпространява Юмейхо.
Юмейхо Сдружение България организира ежегодни семинари за да може Юмейхо в България да съхрани японските традиции и професионализъм.

Управителен Съвет

Стефан Божилов

Маргарита Николова

Вихрен Пейчев

ЧЛЕНОВЕ 2023г.

Ивайло Стоянов

Anastasis  Anastasiou

Ивайло Кадиев

Ивайло Иванов

Богдан Григоров

Нели Димитрова

Владимир Георгиев

Росен Узунов

Камен Атанасов

Наталия Миланова

Юрий Йорданов

Елена Славова

Ирина Кучовска

Мартин Кръстев

Милена Дервишева

Йоана Мустакерска

Емил Йончев

Красимир Димов

Максим Илиев

Даниела Савова

Станимира Андонова

Зорница Апостолова

Ердинай Осман

Вихрен Пейчев

Емилия Йотова

Огнян Илиев

Анита Върбанова

Тодор Тодоров

Чавдар Чавдаров

Венета Иванова